Månedens billede

Aflevering er den først onsdag i måneden. Her er emnet helt frit, format og størrelse også. Man må kun aflevere ét billede, som skal være i JPG og uden navn, vandmærke eller lign.

Billederne bedømmes af de fremmødte klubmedlemmer, ved hemmelig afstemning og efter oplevelsen af det viste billede efter skalaen 1-10, hvor 10 er højest, samme karakter må bruges flere gange.

Det er ikke muligt at fremsende billedet, idet formålet med månedens billede, efter afstemning, netop er, at man som fotograf fortæller om location eller oplevelse, samtidig med at man kan få ris eller ros, og eventuelt tale om yderligere forbedring af sit foto.

Foto konkurrence, aflevering ca. 4 gange om året

Afleveringsdato fremgår af aktivitetskalenderen, emnet er fastlagt af bestyrelsen og man må aflevere max tre billeder pr. konkurrence. Billederne må ikke være forsynet med navn eller vandmærke, de skal være i JPG format og i størrelse max 2048 pixels på længste led, korteste led bestemmer man selv.

Hvis man ønsker at aflevere billeder til konkurrencen, men ikke kan være til stede den pågældende klubaften, kan billederne lægges klubbens Dropbox, hvor der vil være en mappe benævnt med samme titel som konkurrencen, eller afleveres via mellemmand.

Billederne bliver som oftest bedømt af medlemmer fra en anden fotoklub, der bedømmes efter teknik, komposition og oplevelsen. Karaktererne gives med 1-10 point i grupperne teknik og komposition, men 1-20 i oplevelse. Højeste karakter svarer til bedste bedømmelse.

Vi tilstræber, at dommerne møder op på en aftalt klubaften hurtigst muligt efter afleveringen og fortæller dels om placering, men også om årsagen hertil.